Selskab For Mænds Helbred

Københavns nye kræftcenter viser, at sundhedsbyggeri fordelagtigt kan tage udgangspunkt lagt i patienten som menneske. • ”Fra event til praksis” - vores erfaringer med arbejdet med mænds sundhed. Leder af Sundhedshuset, Linda Næsager og sundhedskonsulent Kaspar Ginnerup Knudsen, Silkeborg kommune. Nu har du chancen for at komme bag facaden på seks udvalgte projekter fra Dansk Arkitektur Centers udstilling 'Art of Many and The Right to Space'. Tag delagtig, når vi besøger Center for Kræft og Helbred af NORD Architects.
Om drenges samt piger forskellige udviklingshistorier og hvordan det spiller ind på mænds og damer kommunikation fra parforhold lagt i professionelle sammenhænge. Mænds sundhed ifølge kvinder - og mænd selv. Christian Bitz sætter fokus på sundhedstilstand og gør op med myten om det perfekte liv i et underholdende og morsomt foredrag på nær løftede pegefingre.center for krćft & sundhed drift
Forum alt for mænds sundhed har fået bevilliget 6 mio. kr. til at udvikle og afprøve nye metoder til at nå mænd med kort eller ingen retning. Det er blevet i projektet ”Er du klar over det mand? ” der kører frem i 2017. Målet med projektet er at få information om, hvordan man når de udsatte mænd, i den hensigt at afprøve en række metoder til at forbedre deres sundhed og ikke mindst at opkvalificere sundheds- samt arbejdsmiljøprofessionelle i mænds sundhed. Perioden for indsatsen løber frem til 2016.
»Som rige er man nødt til at have et langvarigt mere nuanceret billede af og til, hvilke grupper man har med at gøre, plus hvad deres livs- plus arbejdsvilkår er, når alternative går ud med sundhedsbudskaber. Her er man nødt til at søge hjælp dér, hvor der findes den nødvendige viden. For eksempel i fagbevægelsen, « siger hun. For mange mænd handler det om at gøre alt førnævnte med sundhed og sundhed til en så lille del af deres liv som muligt. Det bliver ikke noget, man skal tænke på eller parlere om. De kan fordelagtigt være bekymrede for deres helbred, men de skal ikke bruge enormt temmelig tid på det.
Mænds sygdomme og dødelighed har betydning ikke blot for mændene, men ligeså for deres familier plus for samfundet generelt. På Center for Kræft & Sundhed i Københavns Kommune oplevede personalet, at nogen patienter var kede af og til, at de ikke evne leve op til kriterierne for at deltage på et konditionstræningshold. Derfor indehaver centret et tilbud i patienter, som har fornødenhed for at træne bevægelighed med fokus på velvære.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *